Koldín
Naposledy aktualizováno: 17.10.2019

Vítejte na stránkách Obecní knihovny v Koldíně

Knihovna je otevřena každý pátek 17:00 - 18:00 hodin

 

Knihovnice: Tereza Nováčková

 

V naší knihovně máme trvale 1 677 knih, knihovnu navštěvuje 6 registrovaných čtenářů. Knihovnu v průběhu loňského roku navštívilo celkem 35 zájemců o četbu. Počet výpůjček dosáhl 425 svazků knih.

Knihovní fond pravidelně doplňujeme knižními soubory novinek ze Střediskové knihovny v Chocni. V roce 2018 byly knihovně zapůjčeny 3 knižní soubory v počtu 183 nových knih.