Koldín
Naposledy aktualizováno: 6.10.2020

Vítejte na stránkách Obecní knihovny v Koldíně

Knihovna je otevřena každý čtvrtek 17:00 - 18:00 hodin

 

Knihovnice: Tereza Nováčková, Alena Janková

 

V naší knihovně máme trvale 1 677 knih, knihovnu navštěvuje 6 registrovaných čtenářů. Knihovnu v průběhu loňského roku navštívilo celkem 27 zájemců o četbu. Počet výpůjček dosáhl 314 svazků knih.

Knihovní fond pravidelně doplňujeme knižními soubory novinek ze Střediskové knihovny v Chocni. V roce 2019 byly knihovně zapůjčeny 3 knižní soubory v počtu 176 nových knih.